Podcast #33 Exploring Ireland enzo

Exploring Ireland enzo In deze aflevering vertel ik hoe ik mijn bewustzijn ervaar terwijl ik onderweg ben, hoe ik dan de dingen beleef en de impact daarvan op mijn leven. Alle afleveringen weergeven Wil je meer over jezelf leren en accepteren. Neem dan ook eens deel aan een Cirkel van ZIJN of een ZIJNsdag. Bekijk […]

Podcast #32 Over meditatie enzo

In deze aflevering vertel ik wat meer wat meditatie doet, hoe je het kan doen, wat het je oplevert en gaan we dat natuurlijk samen ervaren ook! Alle afleveringen weergeven

Podcast #31 Mannelijke en vrouwelijke energie in balans in jezelf

mannelijke en vrouwelijke energie

Mannelijke en vrouwelijke energie In deze aflevering vertel ik hoe je mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf kan herkennen, kan ervaren en doen we een holistic release tussen deze polariteiten. Alle afleveringen weergeven Voel je de behoefte om meer bagage los te laten en aan je persoonlijke groei te werken? Ontdek nu mijn gloednieuwe online […]

Podcast #30 – Straal je licht uit

Straal je licht uit

Straal je licht uit In deze podcast wil ik jou herinneren en inspireren om voor je volle potentieel te kiezen en jezelf te ervaren als Liefde zelf! Laat los wie en wat je niet bent en wat blijft over? juist ja…je werkelijke Zelf! Alle afleveringen weergeven Wil je meer over jezelf leren en accepteren. Neem […]

Podcast #29 – Bevrijd jezelf van slachtofferschap

Slachtofferschap

Bevrijd jezelf van slachtofferschap In deze aflevering vertel ik wat meer over slachtofferschap, zowel t.o.v. anderen als hoe je ook jezelf daarin vasthoudt en doen we een release op een situatie waarin jij jezelf als slachtoffer ervaart en ook op het groter geheel van het slachtoffer gevoel, om zo je eigen kracht weer meer te […]

Podcast #27 – Bezieling

Bezieling

Bezieling In deze aflevering vertel ik wat meer over de ziel en hoe je daarmee kan verbinden… spontaan kwam er ook een release en een uitbreiding van je eigen liefde-veld om zo tot je Zijn te komen! Alle afleveringen weergeven

Podcast #26 – De kracht van taal

taal

De kracht van taal Deze aflevering heeft 3 deeltjes: ik vertel eerst iets over de kracht van woorden, daarna is er een korte reflectie opdracht en kan je de podcast even pauzeren en daarna volgt er een release op hoe hoe jij over jezelf, anderen, het leven denkt en spreekt. Alle afleveringen weergeven

Podcast #25 – Verzachten

verzachten

Verzachten In deze podcast vertel ik hoe dit een thema is in mijn leven en doen we samen een release om daar waar jij je steeds ‘sterk’ wil houden gaat loslaten om zachtheid in jezelf te gaan ervaren. Alle afleveringen weergeven

Podcast #24 – De kracht van moed en vertrouwen

moed en vertrouwen

Moed en Vertrouwen 1 jaar podcasten…in de deze aflevering neem ik je mee in een release om je moed & vertrouwen te ervaren en te vergroten en tegelijk alles wat je verhindert om ze te ervaren los te laten. Enjoy! Alle afleveringen weergeven

Podcast #23 – Van kwetsuur naar behoefte naar bevrijding

bevrijding

Kwetsuur, behoefte, bevrijding In deze aflevering vertel ik je meer over hoe onze basiskwetsuur een hoop behoeften in gang zet en ons leven bepaalt. Op het einde is er een kort release om het Zijn te ervaren. Het is de aanzet tot een traject dat ik ga aanbieden om jezelf te bevrijden van deze behoeften […]

Podcast #22 – Over geld en overvloed

overvloed

Overvloed Er kan veel gezegd worden over geld. Even stilstaan bij overtuigingen daarrond en de mate waarin ze nu nog impact hebben op ons leven. Ik raak een bepaalde laag aan in een holistic release: afkeer van en houden van geld en abundance omarmen. Alle afleveringen weergeven

Podcast #21 – Van Rupelmonde naar Ovronnaz en terug

Zwitserland

België – Zwitserland Je kan in deze podcast de ervaringen rondom mijn reis naar Ovronnaz beluisteren, de shift die ik zelf heb ervaren. Ik neem je ook mee in een release waarbij je zelf gaat ervaren hoe het is om op de frequentie te komen van een gevoel dat je wil ervaren in je leven. […]

Podcast #20 – Afwijzing of heroriëntering?

afwijzing

Afwijzing?! In deze aflevering staan we even stil bij wat afwijzen kan betekenen en op welke manier je het kan brengen op een ander spoor dat beter bij jou past. Ik doe ook een release op een situatie waar jij je afgewezen hebt gevoeld. Alle afleveringen weergeven

Podcast #19 – Over dromen en commitment

dromen

Dromen… In deze podcast hoor je een oefening die helpt om je droom in de wereld neer te zetten. Dat kan zowel een concreet iets zijn zoals een bedrijf uitbouwen, een reis maken enz maar ook over het ervaren van meer rust of vrede in je leven… Alle afleveringen weergeven Heb je behoefte nog meer […]