House of Being

"Be the change you want to see in the world"

Mahatma Ghandi

Een missie met een visie

Je Bent al alles! Hoe zou het zijn om te leven vanuit het groter wezen dat je bent? Hoe meer je kan verbinden met je essentie en van daaruit aanwezig zijn in je leven en communiceert, hoe vrijer je Bent! Je leeft dan vanuit je eigen goddelijke autoriteit, verankerd in de wereld!

Ik wil mensen helpen de verbinding met hun ‘verticale’ as, hun ziel en groter wezen, te versterken en ze helpen hiervan bewust te worden en te ervaren!

Alles draait om verbinden

Na bewustwording en ervaring volgt verbinding.

Het is belangrijk verbinding tussen horizontaal en verticaal te maken, want waar deze twee elkaar ontmoeten, daar breng je de hemel op aarde! Het zorgt ervoor dat je je in het hier en nu vrij kan voelen en gelukkig bent ongeacht je omstandigheden! En ik voel me gezegend dat ik dit werk kan doen!

Al mijn activiteiten en diensten zijn hier op afgestemd. Je kan bij mij terecht voor de combinatie van beiden, waarbij door het bevrijden van wat je NIET bent, gaat leven wat je wél Bent en zo echt vrijheid ervaart!

Vanuit onvoorwaardelijke liefde en ZIJN creëer ik de bedding om datzelfde in jezelf te ontdekken, ervaren en leven!

Je leeft als wie je Bent, het Zelf!

Ergens in je leven stel je je wel eens de vraag: wie ben ik? Wat doe ik hier in dit leven? Vaak gebeurt dit op momenten van vastlopen, wanneer je miserie en ellende in je leven tegenkomt. En dan ga je op zoek naar antwoorden. Bij het vinden van antwoorden op die vragen kan ik jou helderheid brengen en daardoor ga je als vanzelf verlichting ervaren.

Open je hart en JUST BE

Jij mag er ZIJN en ook ZIJN wie je bent. Samen onderzoeken we jouw ZIJN. Doe mee met een Cirkel of een ZIJNSdag. Verbinden met jezelf en met anderen…

Cirkel van ZIJN

Stil staan… bij jeZelf… waar jij met je aandacht bent… even thuiskomen in de stilte van je eigen hart, van je eigen wezen…je eigen ruimte… je eigen adem… dat in verbinding met een mooie groepsenergie!

Tijdens deze avonden is er ruimte en tijd voor een meditatie, mantra’s zingen, stille tijd, ‘geleid’ spreken en een deelmoment vanuit het ZIJN.

Open Hart Cirkels

Een Open Hart Cirkel, misschien iets voor jouw situatie?

Een Open Hart Cirkel is een cirkelgesprek waarbij er gepraat en geluisterd wordt van hart tot hart.

Het doel is om binnen een bepaalde situatie waar dingen geblokkeerd zitten, waar pijn ervaren wordt, te werken naar herstel en/of de onderlinge verbinding te verstevigen zodat er weer liefde gaat stromen.

ZIJNsdag

Rond een bepaald thema gaan we op verkenning, er is een meditatie, er zijn ervaringsoefeningen (binnen en/of buiten), we wandelen (als dat past binnen de dag)…

Het is een dag waar de klemtoon ligt op ZIJN, jouw ware Zelf leven en waar van alles kan ontstaan…

 

Doe mee met 1 van mijn retreats

Voor mij is Zijn datgene wat je werkelijk bent, los van onze gedachten en gevoelens, onze gedragingen, ons verleden, onze dromen en verlangens… dat is verhaal… en dat mag er ook helemaal zijn, we leven nu eenmaal in een lichaam!

Maar er is een diepere laag in ons aanwezig, een ruimte van Zijn waarbinnen alles verschijnt en verdwijnt en dat is de ruimte waar je helemaal vrij bent, waar je vrede ervaart en harmonie, waar je jezelf als een puur en liefdevol wezen ervaart…

Naar die ruimte begeleid ik jou graag… en dan verandert je hele realiteit…

Zowel tijdens een Cirkel van ZIJN, de ZIJNsdag als de weekends en de week neem ik jou mee naar die laag…ga je via het loslaten van je zorgen en lasten naar de laag van je natuurlijke zijn, zodat je het licht in jezelf helemaal ervaart en leeft!

CommUNIssentie

Tijdens dit weekend gaan we het woord commUNIssentie verder exploreren.

We onderzoeken de communicatie met jezelf, met jouw omgeving, met
jouw Ziel en met jouw lijntje met de Bron.


We onderzoeken, ontdekken en verdiepen aan de hand van ervaringsoefeningen, dru yoga en meditatie, mantra’s…

Herbronningsweek

Op een prachtige plek in het natuurgebied van de Hoge Venen en de Eifel ga je opnieuw verbinden met jouw Essentie!

JeZelf als totaal wezen ervaren: je lichaam, je ziel en je geest verbinden tot één geheel… jij die helemaal één bent in jezelf, een zalig gevoel van rust, vrede en liefde ervarend!

Online Trainingen

Bij mijn online trainingen staat één centraal doel: je dichter bij je essentie brengen. Voel je de innerlijke drang om dienstbaar te zijn aan een groter geheel? Wil je ontwaken in de kern van je ware zelf? Mijn speciaal ontworpen online trainingen omvatten ook een uitgebreid aanbod over loslaten, waardoor je kunt leren hoe je met meer gemak en gratie kunt omgaan met het loslaten van datgene wat niet langer bijdraagt aan jouw groei en welzijn.

Els De Meulenaere

Van jongsaf aan voelde ik me altijd al aangetrokken tot de diepere lagen, ik zocht diepgang op in contacten, merkte dat wanneer mensen het moeilijk hadden ze naar mij toe kwamen voor ondersteuning, inzichten, troost enz…

Door mijn verfijnde afstemming kan ik contact maken met jouw Hogere Zelf en kan ik daar informatie oppikken en aan jou doorgeven waardoor je door de resonantie daarmee innerlijk gaat groeien en evolueren.

Die reis, afgestemd op wat jij zoekt en verlangt, ga ik graag met jou aan… dat is mijn missie in dit leven!